IRIS plusklas

IRIS plusklas

Binnen scholenvereniging IRIS streven we na dat elk kind gemotiveerd blijft om te leren, ongeacht zijn/haar capaciteiten.
Voor  (hoog) begaafde leerlingen blijkt dat soms lastig en dan is een aanpassing van het onderwijsaanbod gewenst. Dat kan door in de klas zelf extra werk aan te bieden als verrijking of verbreding van het aanbod, maar voor een klein percentage leerlingen is dit niet genoeg.
De (hoog) begaafde leerling kan dan door school aangemeld worden bij de IRIS plusklas.

De aanmelding voor de plusklas verloopt via de hoogbegaafdheid coördinator van de school.
Na het bespreken en invullen van verschillende formulieren wordt de leerling besproken in de toelatingscommissie, die aan het eind van het schooljaar bij elkaar komt.
Zij beslissen welke leerlingen er geplaatst worden.
Deze leerlingen kunnen dan het volgend schooljaar starten in de plusklas.
Toelating geldt voor 1 jaar, na dit jaar kan de leerling opnieuw aangemeld worden indien wenselijk.

IRIS scholen vereniging heeft 2 plusklassen die een ochtend bij elkaar komen in basisschool “De Wegwijzer” in Kampen.
Er is een plusklas groep 5-6 en een plusklasgroep 7-8, die beide maximaal 15 leerlingen van de verschillende IRIS-scholen op kunnen nemen.

In de plusklas ligt de nadruk  op zelfverantwoordelijk leren en het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken, daarnaast gaat het lesstofaanbod omhoog in moeilijkheid en hoeveelheid, daardoor leren de (hoog) begaafde leerlingen o.a.  hulp vragen, doorzetten en fouten maken.