Onderwijs

Op de Ds. Johan van de Wendeschool willen we het leren voor ieder kind optimaliseren door niet alleen te differentiëren naar ‘aanleg’, ‘tempo’ en ‘niveau’, maar ook naar ‘competentie’ en ‘onafhankelijkheid’ Op onze school staat het onderwijs centraal, maar dat neemt niet weg dat de sfeer en het opvoedkundig karakter van de school van grote invloed is op de ontwikkeling van het kind. Om dit binnen het onderwijs vorm te geven maken wij gebruik van SWPBS (School Wide Positive Behaviour Support = Schoolbrede Ondersteuning van Positief Gedrag)