Identiteit

Vanuit onze christelijke identiteit willen we bereiken, dat elk kind in de steeds veranderende wereld leert leven vanuit verbondenheid met Christus, de Bijbelse normen leert te begrijpen en ernaar te leven. Het omzien naar ‘de ander’ zien wij als een vereiste tot werkelijk mens-zijn. In praktische zin is dit zichtbaar in een aantal vormen en gebruiken: we beginnen en sluiten iedere dag met een gebed, lied, gedicht. Drie keer per week volgt er na de dagopening een Bijbelvertelling. We maken gebruik van de methode Startpunt. Daarnaast vieren we samen met de kinderen op school het kerst-, paas- en pinksterfeest.

Uiteraard vinden we dat in ons dagelijkse doen, denken en handelen ook onze identiteit zichtbaar moet zijn. Een exponent daarvan is onder andere de zending en ‘ons’ adoptiekind.

Als team willen we werken vanuit ons geloof in God. Hierin ligt onze inspiratie en motivatie. We willen dit geloof en de betekenis ervan in het leven doorgeven. Dit betekent echter niet dat kinderen van ouders die niet geloven of geen lid van een (kerkelijke) gemeente zijn, niet welkom zijn. Wel vragen wij respect voor onze grondslag en een actieve houding van de kinderen en de ouders. Concreet betekent dit dat ook die kinderen hun geestelijke liederen dienen te leren en meedoen aan de christelijke vieringen. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier bij aanmelding van uw kind, onderschrijft u dan ook de grondslag van onze school.