De Klankbord en ActiviteitenCommissie (KLAC)

De KLAC is een groep ouders die zorg draagt voor het coördineren en organiseren van diverse activiteiten in de school. U kunt daarbij denken aan het sinterklaasfeest, de vieringen van de christelijke feesten, afsluiting van een schooljaar, schooldag, schoolreis, wandelvierdaagse, excursies, etc. De belangrijkste taak is het meedenken en meewerken in de organisatie van de activiteiten en het proberen zoveel mogelijk andere ouders bij de school te betrekken. Voor het beleidsmatige meedenken heeft de school een medezeggenschapsraad. Om lid van de KLAC te kunnen worden, dient men één of meer kinderen op school te hebben. Van deze ouders wordt nadrukkelijk verwacht dat ze te kennen geven in te willen stemmen met de doelstelling en grondslag van de school. In principe zit een ouder vier jaar in de KLAC.