Ouderbijdrage

U betaalt jaarlijks een (vrijwillige) ouderbijdrage. De ouderbijdrage is als volgt door het bestuur voor alle IRIS scholen vastgesteld: voor het 1e kind 18 euro, het 2e kind 17 euro, het 3e kind 15 euro en voor het 4e en volgende kind 13 euro. Dit geld wordt gebruikt voor sinterklaas, kerst, Pasen, sportactiviteiten, museum- / theaterbezoek, etc. Door ondertekening van het inschrijfformulier (dit vindt plaats wanneer u uw kind inschrijft) verplicht u zichzelf de ouderbijdrage te betalen. Indien u niet in staat bent om de ouderbijdrage te voldoen, dan kunt u een beroep doen op een betalingsregeling, dan wel een dispensatieregeling.